Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Bidici

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Bidici

4101576855

Tỉnh Bình Định
Số điện thoại:

Mã số 4101576855 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Bidici được thành lập vào ngày 16/10/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập