Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Nhơn Bình Land

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Nhơn Bình Land

4101576830

Tỉnh Bình Định
Số điện thoại:

Mã số 4101576830 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Nhơn Bình Land được thành lập vào ngày 16/10/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập