Công Ty Cổ Phần BCG Khu Công Nghiệp Cát Trinh

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần BCG Khu Công Nghiệp Cát Trinh

4101566790

Tỉnh Bình Định
Số điện thoại:

Mã số 4101566790 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần BCG Khu Công Nghiệp Cát Trinh được thành lập vào ngày 01/07/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 5801437506 - Công Ty TNHH Ta-HP Tỉnh Lâm Đồng