Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghiệp Phú Ninh

Địa chỉ

Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghiệp Phú Ninh

4001231631

Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại:

Mã số 4001231631 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghiệp Phú Ninh được thành lập vào ngày 11/05/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập