Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Xây Dựng Nam Ngãi

Địa chỉ

Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Xây Dựng Nam Ngãi

4001229061

Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại:

Mã số 4001229061 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Xây Dựng Nam Ngãi được thành lập vào ngày 06/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập