Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Minh Hải Phát

Địa chỉ

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Minh Hải Phát

4001223278

Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại:

Mã số 4001223278 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Minh Hải Phát được thành lập vào ngày 14/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 8597553859 - Công Ty TNHH Test Test Test 21.01 Cục Quản lý đăng ký kinh doanh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 5801455689 - Công Ty TNHH Unid Tỉnh Lâm Đồng