Công Ty TNHH TMDV Ngọc Kim

Địa chỉ

Công Ty TNHH TMDV Ngọc Kim

4001219144

Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại:

Mã số 4001219144 là mã số thuế của Công Ty TNHH TMDV Ngọc Kim được thành lập vào ngày 20/11/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 5702066949 - Công Ty TNHH TG86 Tỉnh Quảng Ninh
  2. 5702066674 - Công Ty TNHH Daxin Tỉnh Quảng Ninh