Công Ty TNHH MTV Chăn Nuôi Heo Công Nghệ Cao Hải Đăng

Địa chỉ

Công Ty TNHH MTV Chăn Nuôi Heo Công Nghệ Cao Hải Đăng

3901311422

Tỉnh Tây Ninh
Số điện thoại:

Mã số 3901311422 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Chăn Nuôi Heo Công Nghệ Cao Hải Đăng được thành lập vào ngày 23/02/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 5801457929 - Công Ty TNHH Goo Tỉnh Lâm Đồng