Công Ty TNHH Thala Nhựa Việt Nam

Địa chỉ

Công Ty TNHH Thala Nhựa Việt Nam

3901304513

Tỉnh Tây Ninh
Số điện thoại:

Mã số 3901304513 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thala Nhựa Việt Nam được thành lập vào ngày 28/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập