3801274960 - Công Ty TNHH Chăn Nuôi Thuận Phước

Thông Tin

Công Ty TNHH Chăn Nuôi Thuận Phước

Khoảnh 3, Tiểu Khu 308
Xã Nghĩa Trung, Huyện Bù Đăng
Bình Phước 67317, Việt Nam

Trụ sở chính của Công Ty TNHH Chăn Nuôi Thuận Phước ở địa chỉ Khoảnh 3, Tiểu Khu 308, Xã Nghĩa Trung, Huyện Bù Đăng, Bình Phước 67317.


Mã Số 3801274960

Công Ty TNHH Chăn Nuôi Thuận Phước với mã số doanh nghiệp 3801274960 bắt đầu hoạt động từ ngày 23/06/2022 và kinh doanh trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, có người đại diện trước pháp luật là Đinh Công Điệp.

Đây là một trang web rất hữu ích giúp bạn tìm kiếm thông tin chi tiết và chỉ dẫn đường đi đến Công Ty TNHH Chăn Nuôi Thuận Phước.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp tại Xã Nghĩa Trung
  1. Công Ty TNHH Chăn Nuôi Thuận Phước Khoảnh 3, Tiểu Khu 308
  2. Công Ty TNHH XNK Nông Sản Hữu Cơ Nhiệt Đới Số 99, Đường Quốc Lộ 14, Thôn 3