Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xây Dựng Gia Huy Phát

Địa chỉ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xây Dựng Gia Huy Phát

3801244892

Tỉnh Bình Phước
Số điện thoại:

Mã số 3801244892 là mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xây Dựng Gia Huy Phát được thành lập vào ngày 22/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập