Công Ty Cổ Phần Đầu Tư BBP

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư BBP

3801243899

Tỉnh Bình Phước
Số điện thoại:

Mã số 3801243899 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư BBP được thành lập vào ngày 12/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 6001713572 - Công Ty TNHH Mints Tỉnh Đắk Lắk
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập