Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản GHT

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản GHT

3801221542

Tỉnh Bình Phước
Số điện thoại:

Mã số 3801221542 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản GHT được thành lập vào ngày 27/03/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập