Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Lâm Sản Đại Phát

Địa chỉ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Lâm Sản Đại Phát

3801219864

Ấp 4, Xã Thiện Hưng, Huyện Bù Ðốp, Tỉnh Bình Phước
Số điện thoại: 0961959579

Mã số 3801219864 là mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Lâm Sản Đại Phát - còn có tên giao dịch là DAI PHAT FORREST AGRICULTURAL PRODUCTS ONE MEMBER COMPANY LIMITED được thành lập vào ngày 27/02/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập