Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng & Phát Triển Địa Ốc Nguyễn Gia

Địa chỉ

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng & Phát Triển Địa Ốc Nguyễn Gia

3702978211

Tỉnh Bình Dương
Số điện thoại:

Mã số 3702978211 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng & Phát Triển Địa Ốc Nguyễn Gia được thành lập vào ngày 11/05/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập