Công Ty TNHH Nguyễn Khương Ngũ Kim

Địa chỉ

Công Ty TNHH Nguyễn Khương Ngũ Kim

3702973397

Tỉnh Bình Dương
Số điện thoại:

Mã số 3702973397 là mã số thuế của Công Ty TNHH Nguyễn Khương Ngũ Kim được thành lập vào ngày 19/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập