Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Lê Minh Phát

Địa chỉ

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Lê Minh Phát

3702933299

Tỉnh Bình Dương
Số điện thoại:

Mã số 3702933299 là mã số thuế của Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Lê Minh Phát được thành lập vào ngày 20/11/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 5702066949 - Công Ty TNHH TG86 Tỉnh Quảng Ninh
  2. 5702066674 - Công Ty TNHH Daxin Tỉnh Quảng Ninh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập