Công Ty TNHH Suất Ăn Công Nghiệp Trường Hải Phát

Địa chỉ

Công Ty TNHH Suất Ăn Công Nghiệp Trường Hải Phát

3702933281

Tỉnh Bình Dương
Số điện thoại:

Mã số 3702933281 là mã số thuế của Công Ty TNHH Suất Ăn Công Nghiệp Trường Hải Phát được thành lập vào ngày 20/11/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 5702066949 - Công Ty TNHH TG86 Tỉnh Quảng Ninh
  2. 5702066674 - Công Ty TNHH Daxin Tỉnh Quảng Ninh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập