Công Ty TNHH Chăn Nuôi Gia Cầm Miền Nam

Địa chỉ

Công Ty TNHH Chăn Nuôi Gia Cầm Miền Nam

3702888857

Tỉnh Bình Dương
Số điện thoại:

Mã số 3702888857 là mã số thuế của Công Ty TNHH Chăn Nuôi Gia Cầm Miền Nam được thành lập vào ngày 01/07/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập