Công Ty TNHH Cheong Ming Binh Duong

Địa chỉ

Công Ty TNHH Cheong Ming Binh Duong

3702838609

Lô A_3F_CN, đường D3, Khu công nghiệp Bàu Bàng, Thị Trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương
Số điện thoại:

Mã số 3702838609 là mã số thuế của Công Ty TNHH Cheong Ming Binh Duong - còn có tên giao dịch là CHEONG MING BINH DUONG COMPANY LIMITED được thành lập vào ngày 13/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập