Công Ty TNHH Ngũ Kim Yihui Việt Nam

Địa chỉ

Công Ty TNHH Ngũ Kim Yihui Việt Nam

3702838454

Thửa đất số 218, tờ bản đồ số 18, ấp Cổng Xanh, Xã Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Số điện thoại:

Mã số 3702838454 là mã số thuế của Công Ty TNHH Ngũ Kim Yihui Việt Nam - còn có tên giao dịch là VIETNAM YIHUI HARDWARE COMPANY LIMITED được thành lập vào ngày 13/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 5801439687 - Công Ty TNHH Cosfit Tỉnh Lâm Đồng
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập