Công Ty TNHH Ind Leader

Địa chỉ

Công Ty TNHH Ind Leader

3702834530

Thửa đất số 506, Tờ bản đồ số 4, Khu Phố Khánh Lộc, Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Số điện thoại: 0971808802

Mã số 3702834530 là mã số thuế của Công Ty TNHH Ind Leader được thành lập vào ngày 03/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập