Công Ty TNHH Nhựa Pet Đồng Nai Việt Nam

Địa chỉ

Công Ty TNHH Nhựa Pet Đồng Nai Việt Nam

3603808402

Tỉnh Đồng Nai
Số điện thoại:

Mã số 3603808402 là mã số thuế của Công Ty TNHH Nhựa Pet Đồng Nai Việt Nam được thành lập vào ngày 04/05/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3702978691 - Công Ty TNHH Kavytex Tỉnh Bình Dương
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập