Công Ty TNHH Khuôn Mẫu DND Việt Nam

Địa chỉ

Công Ty TNHH Khuôn Mẫu DND Việt Nam

3603701642

Đường Nguyễn Ái Quốc, Khu công nghiệp Nhơn Trạch III - Giai đoạn 2, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
Số điện thoại: 0937558097

Mã số 3603701642 là mã số thuế của Công Ty TNHH Khuôn Mẫu DND Việt Nam - còn có tên giao dịch là VIET NAM DND MOLD COMPANY LIMITED được thành lập vào ngày 14/01/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 5801439687 - Công Ty TNHH Cosfit Tỉnh Lâm Đồng
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập