Công Ty TNHH SX - TM & DV Kim Lê Bích

Địa chỉ

Công Ty TNHH SX - TM & DV Kim Lê Bích

3502448016

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Số điện thoại:

Mã số 3502448016 là mã số thuế của Công Ty TNHH SX - TM & DV Kim Lê Bích được thành lập vào ngày 02/03/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập