Công Ty TNHH Kim Phát Việt Nga

Địa chỉ

Công Ty TNHH Kim Phát Việt Nga

3502445752

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Số điện thoại:

Mã số 3502445752 là mã số thuế của Công Ty TNHH Kim Phát Việt Nga được thành lập vào ngày 14/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập