Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp Hà Thanh

Địa chỉ

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp Hà Thanh

3502438642

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Số điện thoại:

Mã số 3502438642 là mã số thuế của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp Hà Thanh được thành lập vào ngày 16/10/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập