Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Xây Dựng Trung Nhân

Địa chỉ

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Xây Dựng Trung Nhân

3502428588

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Số điện thoại:

Mã số 3502428588 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Xây Dựng Trung Nhân được thành lập vào ngày 01/07/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập