Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Lê Trần

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Lê Trần

3502428436

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Số điện thoại:

Mã số 3502428436 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Lê Trần được thành lập vào ngày 01/07/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập