Công Ty TNHH Hiếu Gia Khang

Địa chỉ

Công Ty TNHH Hiếu Gia Khang

3502416060

Hương Lộ 3, Xã Long Phước, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Số điện thoại: 0908725925

Mã số 3502416060 là mã số thuế của Công Ty TNHH Hiếu Gia Khang được thành lập vào ngày 14/01/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập