Công Ty TNHH Kim Sơn Bình Thuận

Địa chỉ

Công Ty TNHH Kim Sơn Bình Thuận

3401218143

Tỉnh Bình Thuận
Số điện thoại:

Mã số 3401218143 là mã số thuế của Công Ty TNHH Kim Sơn Bình Thuận được thành lập vào ngày 23/02/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập