Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Dịch Vụ Lê Dinh

Địa chỉ

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Dịch Vụ Lê Dinh

3301697580

Tỉnh Thừa Thiên-Huế
Số điện thoại:

Mã số 3301697580 là mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Dịch Vụ Lê Dinh được thành lập vào ngày 11/06/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập