Hợp Tác Xã Lâm Nghiệp Bền Vững Hồng Tiến

Địa chỉ

Hợp Tác Xã Lâm Nghiệp Bền Vững Hồng Tiến

3301665451

Thôn 2, Xã Hồng Tiến, Thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên - Huế
Số điện thoại: 0388676812

Mã số 3301665451 là mã số thuế của Hợp Tác Xã Lâm Nghiệp Bền Vững Hồng Tiến được thành lập vào ngày 13/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập