DNTN Hàng Vàng Hoàng Long

Địa chỉ

DNTN Hàng Vàng Hoàng Long

3301664578

Chợ Vinh Thanh, Thôn 3, Xã Vinh Thanh, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế
Số điện thoại: 0905541322

Mã số 3301664578 là mã số thuế của DNTN Hàng Vàng Hoàng Long được thành lập vào ngày 03/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập