Công Ty TNHH Sản Xuất Gỗ Huy Hoàng

Địa chỉ

Công Ty TNHH Sản Xuất Gỗ Huy Hoàng

3200706510

Tiểu khu 3, Thị Trấn Ái Tử, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị
Số điện thoại: 0919390228

Mã số 3200706510 là mã số thuế của Công Ty TNHH Sản Xuất Gỗ Huy Hoàng - còn có tên giao dịch là HUY HOANG WOOD PRODUCTION CO., LTD được thành lập vào ngày 27/02/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập