Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Và Dịch Vụ Nhật Minh

Địa chỉ

Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Và Dịch Vụ Nhật Minh

3101103536

Tỉnh Quảng Bình
Số điện thoại:

Mã số 3101103536 là mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Và Dịch Vụ Nhật Minh được thành lập vào ngày 10/06/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập