Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Quảng Hà

Địa chỉ

Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Quảng Hà

3101102109

Tỉnh Quảng Bình
Số điện thoại:

Mã số 3101102109 là mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Quảng Hà được thành lập vào ngày 05/05/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập