Công Ty Cổ Phần Khai Thác Khoáng Sản Tâm Việt Miền Trung

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Khai Thác Khoáng Sản Tâm Việt Miền Trung

3101101930

Tỉnh Quảng Bình
Số điện thoại:

Mã số 3101101930 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Khai Thác Khoáng Sản Tâm Việt Miền Trung được thành lập vào ngày 29/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập