Công Ty TNHH Bami Que Hà Nội Food Việt Nam

Địa chỉ

Công Ty TNHH Bami Que Hà Nội Food Việt Nam

3101101095

Tỉnh Quảng Bình
Số điện thoại:

Mã số 3101101095 là mã số thuế của Công Ty TNHH Bami Que Hà Nội Food Việt Nam được thành lập vào ngày 08/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3301694565 - Công Ty TNHH Maries Tỉnh Thừa Thiên-Huế