Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Đỗ Gia

Địa chỉ

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Đỗ Gia

3101099216

Tỉnh Quảng Bình
Số điện thoại:

Mã số 3101099216 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Đỗ Gia được thành lập vào ngày 22/02/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập