Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Trọng Nhân

Địa chỉ

Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Trọng Nhân

3101098438

Tỉnh Quảng Bình
Số điện thoại:

Mã số 3101098438 là mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Trọng Nhân được thành lập vào ngày 23/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3502448009 - Công Ty TNHH Thép Bảo Hưng Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu