Công Ty TNHH Nông Nghiệp Công Nghệ Xanh QB

Địa chỉ

Công Ty TNHH Nông Nghiệp Công Nghệ Xanh QB

3101098029

Tỉnh Quảng Bình
Số điện thoại:

Mã số 3101098029 là mã số thuế của Công Ty TNHH Nông Nghiệp Công Nghệ Xanh QB được thành lập vào ngày 13/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập