Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Bình Trị Phát

Địa chỉ

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Bình Trị Phát

3101091104

Tỉnh Quảng Bình
Số điện thoại:

Mã số 3101091104 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Bình Trị Phát được thành lập vào ngày 17/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập