Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Bố Trạch Quảng Bình

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Bố Trạch Quảng Bình

3101091030

Tỉnh Quảng Bình
Số điện thoại:

Mã số 3101091030 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Bố Trạch Quảng Bình được thành lập vào ngày 16/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3702916159 - Công Ty TNHH Gochi Tỉnh Bình Dương
  2. 3502437014 - Công Ty TNHH Chiron Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu