Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Thắng Hà

Địa chỉ

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Thắng Hà

3101091016

Tỉnh Quảng Bình
Số điện thoại:

Mã số 3101091016 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Thắng Hà được thành lập vào ngày 16/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập