Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Và Thương Mại Thành Lộc

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Và Thương Mại Thành Lộc

3101081949

Số 42, Triệu Quang Phục, Phường Bắc Nghĩa, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Số điện thoại: 0912414834

Mã số 3101081949 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Và Thương Mại Thành Lộc được thành lập vào ngày 14/01/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập