Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Thăng

Địa chỉ

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Thăng

3101078424

TDP 1, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Số điện thoại: 0913295398

Mã số 3101078424 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Thăng được thành lập vào ngày 13/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 5801439687 - Công Ty TNHH Cosfit Tỉnh Lâm Đồng
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập