Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Tổng Hợp Đức Thịnh

Địa chỉ

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Tổng Hợp Đức Thịnh

3101076642

Tổ dân phố 2, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Số điện thoại: 0919753577

Mã số 3101076642 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Tổng Hợp Đức Thịnh được thành lập vào ngày 03/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập