Công Ty TNHH MTV Long Phượng HT

Địa chỉ

Công Ty TNHH MTV Long Phượng HT

3002218007

Tỉnh Hà Tĩnh
Số điện thoại:

Mã số 3002218007 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Long Phượng HT được thành lập vào ngày 13/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3401217559 - Công Ty TNHH VN 789 Tỉnh Bình Thuận
  2. 3702947848 - Công Ty TNHH Gà Con Tỉnh Bình Dương