Công Ty TNHH MTV Nông Nghiệp Thái Hà

Địa chỉ

Công Ty TNHH MTV Nông Nghiệp Thái Hà

3002202991

Tỉnh Hà Tĩnh
Số điện thoại:

Mã số 3002202991 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Nông Nghiệp Thái Hà được thành lập vào ngày 20/11/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập